Privacybeleid

Disclaimer


Door het verspreiden van uw persoonlijke informatie op Sales Data, stemt u in met het verzamelen, opslaan en verwerken van uw persoonlijke informatie op de wijze als vermeld in ons Privacybeleid. Als het nodig is voor ons om ons privacybeleid te wijzigen zullen we deze wijzigen op deze pagina  plaatsen. Neemt u ook graag een kijkje op andere pagina’s voor mogelijke veranderingen en mededelingen. Het blijven gebruiken van de website zal betekenen dat u akkoord gaat met de wijzigingen.


Als u nog andere vragen heeft over privacy, neem dan contact met ons op [ link]

 

Privacybeleid


Gelieve dit document en onze privacy policy statement te lezen vóór het bezoek aan deze website en / of voordat u zich aanmeldt op onze nieuwsbrief. Wij nodigen u uit om deze documenten af ​​te drukken of te kopiëren naar uw harde schijf of andere media.

 

1. Wie zijn wij?

 

Sales Data bvba

Rietgracht 1

9030 Gent (Belgium)

Sales Data Ltd

1133 Broadway, Suite 706

New York, NY 10010

 

www.salesdata.be

info@salesdata.be

 

2. Aanmelden voor nieuwsbrief

 

Voordat u zich aanmeldt op de beschikbare nieuwsbrief op deze site, neem a.u.b. eerst de volgende stappen:

1. Lees aandachtig deze wettelijke voorwaarden, ons privacybeleid en onze algemene voorwaarden door. Zorg ervoor dat u ze afdrukt of opslaat op een geschikt medium. Door het invullen en bevestigen van het inschrijvingsformulier, verklaart u dat u deze documenten hebt gelezen en accepteer ze zonder voorbehoud;

2. Bevestig de aanvraag tot inschrijving  en corrigeer eventuele onjuiste gegevens;

3. Sales Data zal uw aanvraag binnen een redelijke termijn bevestigen, hetzij per e-mail of op een andere manier. Abonneren op onze nieuwsbrief zal er op geen enkele manier toe leiden dat uw gegevens toegevoegd worden aan onze marketing database.

4. De informatie opgegeven in uw aanvraag zal worden opgeslagen in ons bestand en mogelijkerwijs geraadpleegd voor een schriftelijk verzoek. Wij zullen ervoor zorgen dat uw gegevens juist behandeld worden volgens de overeenstemming met de in deze bepaling genoemde verplichtingen.

 

3. Bescherming van de privacy

 

Deze sectie is bedoeld om u te informeren over het beleid van Sales Data met betrekking tot de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Wij verplichten ons ertoe uw gegevens te behandelen in overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke privacy bij de verwerking van persoonsgegevens. Daarom informeren wij u het volgende:

 

Doel van de verwerking van gegevens

 

Sales Data is een bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft in het uitgeven en beheren van databases voor professionele organisaties (bedrijven, verenigingen, openbare diensten, enz.), In Frankrijk, België, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Tot onze klanten behoren professionele organisaties (bedrijven, verenigingen, openbare diensten, enz.) In Frankrijk, België, Nederland en het Verenigd Koninkrijk, die op zoek zijn naar directe communicatie of zakelijke databases te verbeteren.

De persoonlijke gegevens van de medewerkers van deze organisaties die wij verzamelen worden gebruikt om hun verantwoordelijkheden en vaardigheden (positie, vaardigheden, professionele focus, enz.), te identificeren om onze klanten in staat stellen effectief, speciaal gerichte elektronische Business to Business reclamecampagnes, in het algemeen door e-mail te versturen.

De persoonlijke gegevens die u ons toestuurt of die wij verzamelen worden opgeslagen in de bestanden van Sales Data Bvba - Rietgracht 1 9030 Gent. In overeenstemming met de wet van 8 december 1992, wordt de database geregistreerd bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Privacy (www.privacycommission.be). Als u wenst om het register te raadplegen, kunt u contact opnemen met de Commissie op het volgende adres: Rue de la Presse 35, 1000 Brussel, telefoon ++ 32 (0) 2 274 48 00, fax +32 (0) 2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be.

Deze professionele gegevens kunnen beschikbaar worden gesteld voor onze klanten. Dit kan geheel volgens hun eigen behoeften, in verschillende vormen: Op papier, computerbestanden, cd-rom, dvd, enz.

 

RECHT OP TOEGANG EN TOT CORRECTIE

 

In overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke privacy, hebt u het recht op toegang en tot correctie van gegevens die u betreffen. Met bewijs van uw identiteit en aan de hand van een ondertekende aanvraag, zal de manager van Sales Data u  kosteloos verstrekken met alle gegevens die op u betrekking hebben; je kunt ze corrigeren, als ze onvolledig, onjuist of overdreven zijn. Dergelijke verzoeken kunnen worden gedaan via e-mail naar het volgende adres: info@salesdata.be

 

RECHT OP OPT-IN en OPT-OUT

 

Sales Data doet alles om te voldoen aan verschillende nationale wetgevingen inzake elektronische reclame en, in het bijzonder, met de Belgische wet van 11 maart 2003, met de wet op de digitale economie in Frankrijk, met de Britse privacy en elektronische communicatie (EG-richtlijn) Regulaties 2003 en de Nederlandse Telecommunicatiewet.

Als Sales Data of haar klanten gebruik maken van uw persoonlijke gegevens met uw goedkeuring, voor de doeleinden van direct marketing, heb je het recht om te weigeren om promotionele berichten te ontvangen van hen, dit kan op elk moment en zonder enige rechtvaardiging. Dit recht kan worden uitgeoefend op verzoek via e-mail naar het volgende adres: info@salesdata.be. In dit geval worden uw gegevens in een interne "te verwerpen" lijst geplaatst.

 

VEILIGHEID EN VERTROUWENSBELEID

 

Sala Data doet alles om al haar middelen in te zetten om  wijziging, vernietiging of verspreiding van gegevens of onbevoegde toegang te voorkomen.

 

GEBRUIK VAN COOKIES

 

Cookies zijn blijvende data die naar het browser-programma van de persoon kan worden verstuurd die een bezoek aan de site brengt, door Sales Data. Dergelijke gegevens worden opgeslagen op de computer van de gebruiker en systematisch naar Sales Data gestuurd elke keer dat de gebruiker de site bezoekt.

Cookies worden in het bijzonder gebruikt om rekening te houden met de gewoonten en voorkeuren van gebruikers. Zo kunnen gegevens aangepast worden aan hun behoeften. Sales Data zorgt ervoor dat alle verzamelde gegevens onthuld worden.

Indien gewenst, kunt u weigeren om cookies te ontvangen door de configuratie van uw browser zo aan te passen. Wij willlen u wel graag informeren dat de afwijzing van cookies surfen op onze website minder gebruiksvriendelijk maakt.

 

4. ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Het gebruik van de diensten van deze website is onderworpen aan onze algemene voorwaarden.

 

5. VERANTWOORDELIJKHEID

 

Gegevens verkregen op deze website zijn uitsluitend bedoeld ter informatie. Sales Data wijst elke aansprakelijkheid (ook in geval van nalatigheid) aan de gevolgen van de beslissingen genomen op basis van de verkregen gegevens op deze site, onderworpen aan onze verplichtingen van de verantwoordelijkheid voor de behandeling onder de voorwaarden van de Privacy Act. Neem dan contact met ons op voor eventuele vragen betreffende de gegevens verkregen op deze site.

Deze site bevat hyperlinks naar sites van derden. Deze links zijn bedoeld voor het gemak van de gebruikers. Sales Data heeft geen controle over deze sites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud of praktijken.

Het feit dat een andere website een link bevat naar de website van Sales Data betekent niet dat Sales Data deze site aanbeveelt of het eens is met de standpunten op deze site.

 

6. INTELLECTUEEL EIGENDOM

 

De intellectuele eigendomsrechten van deze website behoren tot Sales Data. Enige verklaring of reproductie, zelfs gedeeltelijk, van deze site, in welke vorm dan ook, met inbegrip van fotokopieën, foto's, microfilm, magnetische tape of disk, of andere elektronische media, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur of zijn begunstigden. Hetzelfde geldt voor logo's, merken en andere documenten met betrekking tot onze partners en klanten. Elke schending van deze rechten kan leiden tot burgerlijke en / of strafrechtelijke vervolging.

scroll to top